Γλυπτό διαχωριστικό από σίδερο, ξύλο κέδρου και μεταλλικό πλέγμα.